Aká je najlepšia energetická trieda?

Najlepšia energetická trieda podľa globálneho ukazovateľa - primárnej energie je trieda A0. Tieto podmienky pre dom A0 nie sú v podstate o tom ako je dom kvalitne postavený, ale skôr aký má dopad na životné prostredie.

Hodnotenie je teda závislé od potreby energie a typu paliva, ktoré vo svojom dome spaľujete na vykurovanie a prípravu teplej vody. Hodnoty sú prehľadne uvedené v energetickom certifikáte. Od 1. januára 2021 platia prísnejšie normy na energetickú hospodárnosť budov. Pre všetky nové budovy platí energetická úroveň A0 – budovy s takmer nulovou potrebou energie. 

Najväčšia obava staviteľov je, že ak má dom skončiť v energetickom certifikáte v A0, značne sa predraží jeho výstavba. Nie je to tak. Už aj dnes musia domy spĺňať väčšinu požiadaviek ktoré sú kladené aj na domy s A0. Náklad navyše je našťastie minimálny. Navyše zabezpečí, že v budúcnosti budete platiť menšie účty za spotrebovanú energiu, ktorá je čím ďalej drahšia.