Domovská stránka » Dotácia na dom » Potrebujem k vyplateniu dotácie bločky a faktúry?

Potrebujem k vyplateniu dotácie bločky a faktúry?

Tlačiť

K schváleniu dotácie nepotrebujete bločky ani faktúry. Dokonca aj práce si môžete zrealizovať svojpomocne.

Avšak v dokumentoch ktoré sú súčasťou znenia výzvy je uvedené, že počas doby udržateľnosti projektu, musí žiadateľ v prípade kontroly strpieť túto finančnú kontrolu.

Teda ju nemôže omietnuť.

Pričom doba udržateľnosti projektu je po dobu 5 rokov od získania dotácie.

Otázka potom je, čo bude kontrolovať prípadná finančná kontrola? Preto odporúčame uskladniť všetky dostupné bločky a faktúry za rekonštrukciu.

Tabuľka obsahu