Domovská stránka » Dotácia na dom » Základné požiadavky pre žiadateľa o dotáciu

Základné požiadavky pre žiadateľa o dotáciu

Tlačiť

Za žiadateľa sa považujú všetci spoluvlastníci rodinného domu.

Spoluvlastník domu ktorý žiadosť predkladá je označený pre potreby podania žiadosti ako hlavný žiadateľ.

O dotáciu môže žiadať občan členského štátu EÚ, ktorý je vlastníkom alebo spoluvlastníkom domu.

Musí mať trvalý pobyt v dome na ktorý sa žiada dotácia. Ak hlavný žiadateľ nemá trvalý pobyt v dome na ktorý sa žiada dotácia, je podmienka splnená ak má aspoň jeden so spoluvlastníkov trvalý pobyt v danom dome.

Každý so spoluvlastníkov musí byť občan členského štátu EU, inak nie je možné o dotáciu žiadať.

Vlastník ani žiaden spoluvlastník objektu nemohol byť v minulosti odsúdený za podvod.

Vlastník ani žiaden spoluvlastník objektu nemôže mať nedoplatky na daniach, dlh v sociálnej poisťovni, či v zdravotnej poisťovni a nemôže byť ani v exekúcii.

Žiadateľ musí mať notársky overrený súhlas od všetkých spoluvlastníkov, že súhlasia s podaním žiadosti o dotáciu.

Žiadateľ musí byť vlastníkom nehnuteľnosti až do doby vyplatenia dotácie.

Tabuľka obsahu