Domovská stránka » Energetický certifikát » Čo obsahuje energetický certifikát?

Čo obsahuje energetický certifikát?

Tlačiť

Každý energetický certifikát má uvedený opis budovy s presnou adresou, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosťúdaj o zaradení do kategórie.

Okrem toho v ňom nájdete výsledky výpočtu, zatriedenie do energetickej triedy, popísanie technických a energetických charakteristík budovy, údaj o ročnej spotrebe energie a tiež údaj o podiele energie z obnoviteľných zdrojov.

Určite nesmie chýbať označenie oprávnenej osoby, ktorá certifikáciu uskutočnila, vrátane podpisu a pečiatky. Dátum vydania a doba platnosti certifikátu je tiež povinný údaj.

Energetický certifikát má popísané aj nedostatky z technického a energetického hľadiska.

Ak je priestor ešte viac zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy, a je to ekonomicky efektívne, uvedie sa to do navrhovaných opatrení v certifikáte.

Prílohou energetického certifikátu je aj energetický štítok.

Tabuľka obsahu