Domovská stránka » Energetický certifikát » Kedy nepotrebujete energetický certifikát

Kedy nepotrebujete energetický certifikát

Tlačiť

V zmysle zákona 555/2005 Z.z. energetický certifikát nepotrebujete v týchto prípadoch:

Ak sa jedná o budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad. Budovy vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, v pamiatkovej rezervácii alebo v pamiatkovej zóne ako súčasť historického sídelného usporiadania.

Budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947.

Kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia.

Budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky.

Priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie.

Bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní.

Samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

Budovou na účely tohto zákona je zastrešená stavba so stenami, v ktorej sa používa energia na úpravu vnútorného prostredia. Budovou sa rozumie stavba ako celok alebo jej časť, ktorá bola projektovaná alebo zmenená na samostatné užívanie.

Tabuľka obsahu