Potrebujem energetický certifikát, ak plánujem žiadať o dotáciu z Plánu obnovy?

Áno, potrebujem. Pokiaľ žiadate o dotáciu z plánu obnovy, energetický certifikát je základným dokumentom, ktorý pri tejto žiadosti potrebujete. 

Ku žiadosti musíte priložiť energetický certifikát pôvodného stavu objektu a nového stavu po obnove, čím sa preukáže koľko primárnej energie ušetríte. Veľkým benefitom je to, že od výšky dosiahnutých úspor sa odvíja aj výška dotácie.

Spôsob vyčíslenia celkových oprávnených výdavkov je uvedený v Príručky pre žiadateľa (str. 17 - 19). Maximálna výška príspevku 19 000 EUR je uvedená v žiadosti a bude v prípade, že žiadosť splní všetky podmienky overované pred uzavretím zmluvy automaticky uvedená aj v zmluve o poskytnutí prostriedkov z mechanizmu.