Na aké typy budov sa povinnosť energetickej certifikácie nevzťahuje?

Povinnosť energetickej certifikácie sa v zmysle zákona nevzťahuje na:

  1. budovy a pamätníky chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty alebo ako súčasť charakteristického prostredia, pri ktorých by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad,
  2. kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo na náboženské podujatia,
  3. budovy, ktoré sú dočasnými stavbami s plánovaným časom užívania kratším ako dva roky,
  4. priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
  5. bytové budovy, ktoré sú určené na používanie menej než štyri mesiace v roku alebo na obmedzené užívanie počas roka s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní,
  6. samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.