Aká je cena za energetický certifikát?

Ceny za vypracovanie energetického certifikátu sa líšia v závislosti od rozlohy a typu objektu. Cena tiež záleží od toho, či je alebo nie je nutná obhliadka.

Najlacnejší energetický certifikát v roku 2024 získate od 169 € za rodinný dom. Pri dotácii z plánu obnovy je výška energetického certifikátu od 250 €. Po odoslaní všetkých požadovaných podkladov je možné získať certifikát do 1-2 týždňov pri kolaudácii a pri dotácii z Plánu obnovy sa predlžuje čas až do 8 týždňov. 

Alebo potrebujete vypracovať projektové energetické hodnotenie? Poskytnutie príspevku v rámci výzvy z Plánu obnovy sa vzťahuje výlučne na opatrenia a sprievodnú dokumentáciu, ktorých realizácia začala najskôr 1. februára 2020. Ak nemáte energetický certifikát pre obnovou potrebujete práve energetické projektové hodnotenie. Cena sa pohybuje od 450 €.