Čo je energetický audit a aké sú jeho výhody?

Energetický audit je základný kameň energetických úspor v každom podniku. Energetické úspory je možné vykonávať rôznymi spôsobmi. Ak však chcete šetriť efektívne, práve energetický audit vám povie, čo sa najviac oplatí.

Energetický audit zistí a prehľadne znázorní aké sú vaše možnosti.

Podľa kvalitne spracovaného energetického auditu môžete plánovať vaše úsporné opatrenia postupne, ale zároveň premyslene, tak aby sa dosiahol požadovaný cieľ.

Výhody energetického auditu:

  • Získate návrh opatrení na zníženie energetickej náročnosti vášho objektu.
  • Získate informácie o ekonomickom prínose energetických úspor a návratnosti investície.
  • Splníte si legislatívnu povinnosť a tým predídete zbytočnej finančnej pokute.