Domovská stránka » Energetický certifikát » Čo ak plánujem v budúcnosti obnoviť svoj rodinný dom?

Čo ak plánujem v budúcnosti obnoviť svoj rodinný dom?

Tlačiť

Energetický certifikát vzniká normalizovaným vyhodnotením stavby. To znamená, že výpočet energetickej bilancie domu je založený na skutočne použitých materiáloch pri výstavbe a na technickom vybavení.

Dôležité je tiež, že energetický certifikát sa hodnotí pre normou určené vonkajšie a vnútorné prostredie, charakteristické pre bežne využívaný objekt na našom území.

Je dôležité zdôrazniť, že energetický certifikát hodnotí stav domu v aktuálnom okamihu, teda tak, ako sa nachádza v čase jeho vyhotovenia.

Napríklad, ak ide o nezateplený dom aj keď ho plánujete zatepliť v budúcnosti, energetický certifikát bude hodnotiť skutočný stav domu vzhľadom na dátum certifikácie.

Tabuľka obsahu