Domovská stránka » Energetický certifikát » Kto má oprávnenie vydať energetický certifikát?

Kto má oprávnenie vydať energetický certifikát?

Tlačiť

Energetickú certifikáciu je oprávnená vykonávať len odborne spôsobilá osoba s osvedčením o odbornej spôsobilosti vydaným Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).

Rodinný dom by mal byť pred začatím energetickej certifikácie dokončený. Mal by mať dokončené zateplenie obalových konštrukcií objektu a nainštalovanú technologickú časť.

Na základe preukázania energetického certifikátu potom stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie.

Tabuľka obsahu