Domovská stránka » Dotácia na dom » Kto môže byť oprávneným žiadateľom dotácie z Plánu obnovy?

Kto môže byť oprávneným žiadateľom dotácie z Plánu obnovy?

Tlačiť

Oprávneným žiadateľom je fyzická osoba, ktorá spĺňa tieto podmienky:

A.) Je:

  1. vlastníkom
  2. bezpodielovým spoluvlastníkom a má udelený súhlas a splnomocnenie manželom/-kou na predloženie žiadosti
  3. podielovým spoluvlastníkom a má udelený súhlas a splnomocnenie ostatnými podielovými spoluvlastníkmi na predloženie žiadosti

 

Žiadateľ musí zostať vlastníkom alebo spoluvlastníkom minimálne od predloženia žiadosti až do momentu nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí príspevkov z mechanizmu.

Podielovým spoluvlastníkom rodinného domu nesmie byť právnická osoba.

B.) Je bezúhonná. Podmienka bezúhonnosti sa vzťahuje na všetkých spoluvlastníkov.

 

Tabuľka obsahu