Domovská stránka » Energetický audit » Akým spôsobom prebieha kontrola auditov?

Akým spôsobom prebieha kontrola auditov?

Tlačiť

Energetický audítor je povinný každý rok do konca marca zaslať do systému SEIA súbor údajov z každého ním vypracovaného auditu za predchádzajúci rok.

Podniky zasielajú súhrnný informačný list do 30 dní od jeho vystavenia.

Na vyžiadanie sú podniky povinné zaslať písomnú správu z energetického auditu SIEA.

Tabuľka obsahu