Domovská stránka » Dotácia na dom » Kto a ako bude určovať parametre, podľa ktorých sa bude stanovovať úspora primárnej energie (min. 30%)?

Kto a ako bude určovať parametre, podľa ktorých sa bude stanovovať úspora primárnej energie (min. 30%)?

Tlačiť

Toto upravuje Vyhláška 364/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V jej zmysle určí výšku úspory primárnej energie energetický certifikátor alebo projektant, evidovaný v registri oprávnených osôb, vedenom Slovenskou komorou stavených inžinierov.

Tabuľka obsahu