Domovská stránka » Energetický certifikát » Podľa akého zákona je potrebné dokladovať energetický certifikát?

Podľa akého zákona je potrebné dokladovať energetický certifikát?

Tlačiť

Je to zákon č. 555/2005 Z.z. o Energetickej hospodárnosti budov.

Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov.

Zákon č. 555/2005 Z.z. O Energetickej hospodárnosti budov je vykonávaný vyhláškou č. 311/2009 Z.z..

Tabuľka obsahu