Domovská stránka » Energetický certifikát » Ktoré budovy musia mať energetický certifikát?

Ktoré budovy musia mať energetický certifikát?

Tlačiť

Povinnosť energetickej certifikácie sa vzťahuje na novú budovu a na významne obnovovanú existujúcu budovu, ktorých kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008 a na budovu predávanú alebo prenajímanú po 1. januári 2008.

Energetická certifikácia je povinná pre budovy alebo samostatné časti, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému nájomcovi; pre budovy, v ktorých viac ako 250m² celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ich často navštevuje

Povinná je tiež pri dokončení novej budovy alebo významnej obnovy existujúcej budovy; inak je dobrovoľná. Ak má budova spoločný systém vykurovania, možno na základe vykonanej energetickej certifikácie budovy vykonať energetickú certifikáciu aj jednotlivého bytu alebo inej samostatne užívanej časti budovy.

Tabuľka obsahu