Domovská stránka » Dotácia na dom » Aké sú povinné dokumenty, ktoré musím priložiť ku žiadosti vo 4. výzve?

Aké sú povinné dokumenty, ktoré musím priložiť ku žiadosti vo 4. výzve?

Tlačiť
  1. Projektové energetické hodnotenie alebo energetický certifikát budovy pred obnovou rodinného domu.
  2. Súhlas a splnomocnenie udelené ostatnými spoluvlastníkmi rodinného domu.
  3. Farebná fotodokumentácia rodinného domu pred obnovou zo všetkých svetových strán.
  4. V prípade, ak projektové energetické hodnotenie neobsahuje údaj o veku rodinného domu, žiadateľ prikladá iný dokument preukazujúci vek domu.

 

Nájdeme ho v týchto dokumentoch:

– Kolaudačné rozhodnutie

– Potvrdenie obecného/mestského úradu potvrdzujúce vek rodinného domu

– Povolenie užívania stavby

– Znalecký posudok vypracovaný odborne spôsobilou osobou, z ktorého je zrejmý rok výstavby

Tabuľka obsahu