Ako dostať dotáciu na výmenu plynového kotla

Výmenu starého plynového kotla za nový kondenzačný, v rámci výzvy z programu Obnov dom, je možné uskutočniť len vtedy, ak je táto výmena súčasťou komplexnej obnovy objektu. Kondenzačný kotol sa môže použiť iba vtedy, ak nahrádza starý neefektívny plynový kotol, či kotol na uhlie alebo olej.

Nový kotol musí mať preukázateľne nižší výkon ako pôvodný plynový kotol. To znamená, že na konci celej rekonštrukcie musia byť zateplené obvodové steny, strecha, podlaha nevykurovaného podkrovia a musia byť vymenené aj okná. Tepelné odpory konštrukcií musia splniť požiadavky STN 730540. Toto musí byť zrealizované vždy, aj keď ste nato nežiadali dotáciu.

Teda ak chcete vymeniť kotol na starom dome bez zateplenia obvodových stien, nie je to možné. Výmena plynového kotla za nový kondenzačný kotol, vrátane demontáže starého kotla a inštalácie nového kotla, nesmie prekročiť 20 percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. Ak Vám na zateplenie priznajú napríklad 5.000 Eur bude maximálna výška dotácie 5.000 x 0,2 = 1.000 Eur.