Ako sa určuje výška dotácie na dom

Výška dotácie je stanovená na max. 19.000 Eur, to ale neznamená že ju dostanete v plnej výške. Výška sumy sa určí ako max. 60% z celkových oprávnených výdavkov. 

Celkové oprávnené výdavky sú určené na základe výzvou stanovených limitov; napr. 75 Eur/m2 zateplenia obvodovej steny. Cena je určená bez ohľadu na to, koľko Vás to skutočne stálo. Taktiež jednotkové plochy zateplení alebo výkony zariadení sa neurčujú podľa skutočnosti, ale z výpočtu energetického certifikátu. Tieto výpočty určujú STN normy a väčšinou sa líšia od skutočnosti.

Cena oprávnených výdavkov sa vypočíta prenásobením jednotkových cien s vypočítanými plochami, či výkonmi z energetického certifikátu. Ak je úspora primárnej energie v rozmedzí 30-60% je nárok na maximálne 14.000 Eur pričom tiež platia vyššie uvedené obmedzenia.

Za akých podmienok môžem dosiahnuť vyplatenie 80% celkových oprávnených výdavkov? V prípade predloženia žiadosti o platbu s povinnými prílohami do 31. októbra 2024. Odkedy spätne si môžem uplatniť dotáciu na rodinný dom, ak už obnova prebehla? Poskytnutie príspevku v rámci tejto výzvy sa vzťahuje výlučne na opatrenia a sprievodnú dokumentáciu, ktorá začala najskôr 1. februára 2020.