Čo sú to energetické štítky?

Energetický štítok je v zmysle zákona výňatok z energetického certifikátu. Je to niečo ako sumár podstatných údajov z energetického certifikátu. Energetický štítok je súhrnné označenie, ktoré zobrazuje energetickú účinnosť budovy na stupnici od A (najúčinnejšie) do G (najmenej účinnejšie). Je to rýchly spôsob, ako posúdiť energetickú efektívnosť na prvý pohľad.

Vlastník budovy, v ktorej viac ako 250 m² celkovej podlahovej plochy užíva orgán verejnej moci a verejnosť ju často navštevuje a vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou viac ako 500 m², ktorú verejnosť často navštevuje je povinný do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu a energetického štítku vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste. 

Na štítku je zvyčajne zobrazená klasifikačná stupnica s farebným kódovaním, podobne ako je to pri spotrebičoch. Štítok poskytuje jednoduchý prehľad o tom, ako energeticky náročná je budova v porovnaní s ostatnými.