Kedy energetický certifikát nie je vyžadovaný?

Podľa zákona č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov existujú špecifické prípady, kedy energetický certifikát nie je potrebný. Tu sú kľúčové výnimky:

Chránené budovy a pamätníkyBudovy a pamätníky chránené z dôvodu ich architektonickej alebo historickej hodnoty, alebo ak sú súčasťou charakteristického prostredia, kde by dodržanie požiadaviek na energetickú hospodárnosť neprijateľne zmenilo ich charakter alebo vzhľad.
Staré budovyBudovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947.
Náboženské budovyKostoly a iné objekty používané pre bohoslužby alebo náboženské podujatia.
Dočasné stavbyBudovy, ktoré sú plánované na užívanie kratšie ako dva roky.
Priemyselné a poľnohospodárske objektyPriemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie.
Rekreačné budovyBytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku alebo s obmedzeným užívaním s očakávanou spotrebou energie nižšou ako 25 % spotreby pri celoročnom užívaní.
Malé samostatne stojace budovyObjekty, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.