Kedy je povinný energetický certifikát pre budovy?

Energetický certifikát je nevyhnutný dokument pre mnohé typy budov na Slovensku. Podľa zákona musí mať energetický certifikát každá nová budova a významne obnovovaná existujúca budova, ktorej kolaudačné konanie sa začalo po 1. januári 2008. Taktiež, akákoľvek budova, ktorá je predávaná alebo prenajímaná po tomto dátume, musí disponovať platným energetickým certifikátom.

Povinnosť zahrňuje nielen celé budovy, ale aj samostatné časti budov, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novým nájomcom. Zvláštnu pozornosť si zaslúži situácia, kedy orgány verejnej moci využívajú budovu s celkovou podlahovou plochou viac ako 250 m², a táto je pravidelne navštevovaná verejnosťou.

 

Energetický certifikát je tiež povinný pri dokončení novej budovy alebo pri významnej obnove existujúcej budovy. V prípade, že budova disponuje spoločným systémom vykurovania, energetický certifikát jednej z budov umožňuje vykonať certifikáciu aj pre jednotlivé byty alebo iné samostatne užívané časti budovy.