Na aké práce je možné žiadať dotáciu na dom

Navrhované opatrenia sa vždy dávajú do porovnania s aktuálnym stavom domu. Povinnosť je dosiahnuť aspoň 30% úspor primárnej energie. Iba jedno opatrenie, okrem zateplenia všetkých obvodových stien, takmer nikdy nedosiahne úsporu nad požadovaných 30%. Preto vždy zvážte viacero opatrení.

Opatrenia sú rozdelené na viacero kategórií A, B, C, D, E, F – pričom kategória A je vždy povinná. Bez jej realizácie Vám nepriznajú žiadnu dotáciu. Skupina A reprezentuje zateplenie obvodových stien, strechy, stropu, podláh, výmenu okien. Opatrenia skupiny A musia finančne pokryť viac ako 50% celkových oprávnených výdavkov. Na zvyšné skupiny B, C, D, E, F, Vám priznajú vždy menej ako je oprávnený výdavok na skupinu A.

Skupiny B, C, D, E, F – pokrývajú napríklad tepelné čerpadlo, fotovoltické panely, solárne kolektory alebo výmenu kotla, rekuperáciu. Opatrenia typu zelená strecha, akumulačná nádrž na dažďovú vodu, vonkajšie tienenie je tiež možné zrealizovať ako doplnkové opatrenia