Ako reguluje zákon energetické certifikáty budov?

Energetický certifikát, ktorý je nevyhnutný pre mnohé budovy, sa riadi zákonom č. 555/2005 Z.z. o Energetickej hospodárnosti budov. Tento zákon bol zavedený s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť budov, optimalizovať vnútorné prostredie a znížiť emisie oxidu uhličitého počas ich prevádzky.

Energetická hospodárnosť je množstvo energie potrebnej na splnenie všetkých energetických potrieb súvisiacich s normalizovaným užívaním budovy, najmä množstvo energie potrebnej na vykurovanie a prípravu teplej vody, na chladenie a vetranie a na osvetlenie.

 

Na realizáciu tohto zákona došlo k vypracovaniu vyhlášky č. 311/2009 Z.z., ktorá detailne ustanovuje postupy a opatrenia na dosiahnutie lepšej energetickej hospodárnosti. Táto vyhláška podrobne definuje, ako majú byť energetické certifikáty vypracované a aké kritériá musia splniť.